@กทม.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน"กรุงเทพเกมส์" ชู ช้างน้อย "น้องไทรย้อย" เป็น Mascot สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 30 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

@กทม. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน”กรุงเทพเกมส์” ชู ช้างน้อย "น้องไทรย้อย" เป็น Mascot สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

     นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้แถลงข่าวสื่อมวลชนในโอกาสที่กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 20 - 30 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า "กรุงเทพเกมส์" ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานคร ที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ พร้อมเปิดต้อนรับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 โดยจะประสานเปิดสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้เข้าชมฟรี ทั้ง 11 วันที่ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ อาทิ วัดพระแก้ว,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,อาคารนิทัศน์รัตนโกสินทร์,หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,หอสมุดเมือง และพิพิธภัณฑ์เด็ก เป็นต้น และได้เตรียมความพร้อมในส่วนของสนามที่จะใช้ในการจัดการแข่งขัน อย่างเต็มที่ โดยจะใช้สนามกีฬาของกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ 7 แห่ง จากทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งเป็นสนามกีฬาที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งสนามเหล่านี้เคยใช้เป็นสนามในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และระดับนานาชาติมาแล้วทั้งสิ้น โดยสนามที่กรุงเทพมหานคร เลือกใช้ในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น),ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ(บางมด),ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา,ศูนย์กีฬารามอินทรา,ศูนย์กีฬาอ่อนนุช,ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ และศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ซึ่งสนามทั้งหมดนี้ได้กระจายการแข่งขันให้ไปทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมกับการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่ นายเกรียงไกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าในการแข่งขันฯ ดังกล่าว กรุงเทพมหานคร ได้เลือกสัตว์สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน คือ ช้าง ซึ่งช้างเป็นพาหนะของพระอินทร์ เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาช้านาน เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง และให้ชื่อว่า”น้องไทรย้อย”โดยนำชื่อของต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือต้นไทรย้อยใบแหลม มาใช้เป็นชื่อของสัญลักษณ์นำโชคในครั้งนี้ “น้องไทรย้อย”จะเป็นช้างเด็กเพศเมีย แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนของเด็กๆ และความเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นตัวแทนของนักกีฬาที่เป็นวัยนักเรียน ที่เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกรุงเทพเกมส์ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ