#เส้นยึด - เส้นตึง ฟังทางนี้ ออฟฟิศซินโดรมแก้ได้... ง่ายๆด้วยตัวเอง

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 13 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

#เส้นยึด - เส้นตึง ฟังทางนี้ ออฟฟิศซินโดรมแก้ได้... ง่ายๆด้วยตัวเอง
(13 ก. พ. 63 เวลา 10. 00 น.)​ตัวแทนข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการลดความเสี่ยงจากปัญหาเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็นระยะเวลานาน(โรคออฟฟิศซินโดรม) เพื่อนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาให้บุคลากรของสำนักวัฒนธรรมฯ ทุกคนได้ปฎิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแบบง่ายๆ ใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายน้อย โดยเชิญนายสิทธาวิชญ์ ขุมทอง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงาน วิชาการและพัดบนเทคนิค เป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการเจ็บป่วย(โรคออฟฟิตชินโดรม)

     ในการนี้นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทำการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)

อัลบั้มภาพ