#สนส.ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเอกสารประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 11 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

#สนส.ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเอกสารประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)


(10 ก.ย. 63 เวลา 13.00 - 16.00 น.) นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2,3 หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1,2 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของศูนย์สร้างสุขทุกวัย สังกัดส่วนนันทนาการ ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค(เรืองสอน), เกียกกาย, บางกอกใหญ่, ลุมพินี, คลองสามวา, จอมทอง และวัดเวฬุราชิณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สังกัดส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก, วัดราชโอรสาราม, ภาษีเจริญ, วัดรัชฎาธิษฐาน, บางขุนเทียน, บางบอน, บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์, ลาดปลาเค้า, ดุสิต, มีนบุรี, คลองสามวา, หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 จตุจักร ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเอกสารประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมีนายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยนายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ นางภัคชลี ทรงลำยอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายณัฐพล เหลี่ยมวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้รับคำแนะนำในการทำเอกสาร เทคนิคการลงข้อมูลในระบบออนไลน์ที่จำกัด การสร้างลิ้งค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระบบออนไลน์ หาอัตลักษณ์ของหน่วยงาน แต่งตั้งคณะทำงาน วิธีการนำเสนอ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC)ในปีต่อไป

อัลบั้มภาพ