• ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 3-4-5 เมษายน พ.ศ.2562

ราคากลาง

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 7 ม.ค. 2562 473 KB 73
ประกาศราคากลาง กิจกรรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 21 ธ.ค. 2561 88 KB 83
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2561 122 KB 70
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพิมพ์หนังสือจุลสารกรุงเทพมหานคร 22 พ.ย. 2561 34 KB 94
ราคากลาง จ้างเหมาผลิตเอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร" ประจำปีงบประมาณ 2562 14 พ.ย. 2561 73 KB 91
ราคากลาง จัดซื้อบริการระบบเฝ้าระวังความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย ตามกิจกรรมตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 14 พ.ย. 2561 417 KB 115
ราคากลางวัสดุสำนักงาน 9 ก.ค. 2561 257 KB 144
ราคากลางวัสดุช่างศิลป์ จำนวน 12 รายการ 9 ก.ค. 2561 239 KB 108
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน 9 ก.ค. 2561 155 KB 113
จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย" ผ่านหนังสือพิมพ์ 9 ก.ค. 2561 173 KB 124