จุดเสี่ยง จับแล้วต้องรีบล้างมือ!!!

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 11 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง

 

ถึงเส้นวาสนาจะหาย ก็ต้องล้างมือต่อไปนะ ห้ามลืมเด็ดขาด!!!

เมื่อออกไปข้างนอก เราต้องสัมผัสกับจุดเสี่ยงต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นเป็นจำนวนมาก

เมื่อจับแล้วก็ต้องรีบล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้

จุดเสี่ยงที่เราควรหลีกเลี่ยง ได้แก่
1 ลูกบิดที่จับประตู
2 ราวบันได
3 ห้องน้ำสาธารณะ
4 โทรศัพท์
5 ไมโครโฟน
6 ราวจับสาธารณะ
7 เหรียญ/ธนบัตร
8 ATM
9 โต๊ะทำงาน
10 ปุ่มกดลิฟท์
11 รถเข็น
12 ที่เปิดประตูสาธารณะ

อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด 

 
ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข