"Mobile Service New Normal"

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 20 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

"Mobile Service New Normal"
         สำนักงานปกครองและทะเบียน ร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา นำรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ออกให้บริการพี่น้องประขาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ได้แก่

1.ทำบัตรประจำตัวประชาชน (ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการสอบสวน เช่น บัตรหาย ทำบัตรครั้งแรกอายุเกินกว่า 15 ปี ฯลฯ)

2.คัดรับรองรายการทางทะเบียนราษฎร

3.คัดและรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชน

4. ให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน

          โดยออกหน่วยให้บริการ บริเวณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขต และให้บริการในวันหยุดเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่สามารถไปดำเนินการในวันธรรมดาได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการให้บริการครั้งต่อไป ได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. โทร. 0 2621 0721

 

         ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) เช่น มีการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายของผู้มารับบริการ บริการเจลแอลกอฮล์สำหรับล้างมือ แนะนำให้ประชาชนที่มารับบริการเชคอิน-เชคเอ้าท์ ผ่านแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ"  การจัดการความหนาแน่นของผู้มารับบริการ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีการติดตั้งฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อัลบั้มภาพ