พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ให้บริการด้วยวิถีใหม่ New Normal

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯเขตบางกอกน้อย ให้บริการด้วยวิถีใหม่ New Normal

        วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนตรอกข้าวเม่า พร้อมสาธิตการทำข้าวเม่าหมี่ ภูมิปัญญาการทำขนมไทยโบราณของชุมชน ให้แก่ทีมงานเครือข่ายโคราชยิ้ม จากจังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า ภายในวัดสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย