ศูนย์ฝึกอาชีพฯ เขตสะพานสูง การ์ดไม่ตก เปิดฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง !!!

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ศูนย์ฝึกอาชีพฯ เขตสะพานสูง การ์ดไม่ตก เปิดฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง !!!

         วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง มอบหมายนางสาวนิฤมล ภักดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง อย่างต่อเนื่อง

         โดยผู้อำนวยการเขตสะพานสูงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และวิทยากรทุกคนดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ การควบคุมจุดเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ , การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ เป็นต้น

อัลบั้มภาพ