กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 12 เมษายน 2562 | จำนวนเข้าชม 504 ครั้ง

          กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา พนักงานส่งเสริมกิจการตลาดนัด จำนวน 2 อัตรา นิติกร จำนวน 1 อัตรา พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นายช่าง (ทุกประเภท) จำนวน 1 อัตรา ช่าง (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา ช่าง (ทุกประเภท) ไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างประปา จำนวน 2 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างเหล็ก จำนวน 2 อัตรา พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 2272 4270 - 1 ต่อ 101 หรือ โทร. 1555

 

--------------------------------------------------