ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 20 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 411 ครั้ง

          สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง

          - ตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช 2 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายซ่อมบำรุง กองโรงงานช่างกล  
          - ตำแหน่งช่าง (ช่างโลหะ) ช 1 จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล 
          - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไม้) ช 1 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายวิศวกรรม กองโรงงานช่างกล 
          - ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานธุรการ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

*** รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 3056 หรือ โทร. 1555