ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่   21   สิงหาคม  2561   

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 21 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 635 ครั้ง

           กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

           นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7361 ต่อ 7269 ในวันและเวลาราชการ

          เขตห้วยขวาง รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตห้วยขวาง ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ และตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตห้วยขวาง ทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 3 – 17 ก.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2276 0462 ต่อ 7478 ในวันและเวลาราชการ

          เขตทุ่งครุ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ (อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน) จำนวน 14 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ระหว่างวันที่ 27–31 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2464 4392 ในวันและเวลาราชการ

          ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำสำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 1) อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7570 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------  (อิทธิพล...สปส. รายงาน)