ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 8 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 654 ครั้ง

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตยานนาวา รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2294 2400 ต่อ 6729 ในวันและเวลาราชการ

เขตวัฒนา รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 9 อัตรา ภาษาอาหรับ จำนวน 4 อัตรา และภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวัฒนา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทร. 02381 3982 ในวันและเวลาราชการ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รับสมัครสอบและคัดเลือกอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4902 ต่อ 6433 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai หัวข้อ“ประกาศรับสมัครงาน”

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72 พรรษามหาราชินี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7386 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 2) ตึกอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร    รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานตรวจตลาด จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งช่าง จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 5) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้วันที่ 20 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740 ต่อ 23 หรือดูรายละเอียดทาง Facebook : สำนักงานตลาด กทม. หรือ ID Line : PR_officeofbangkok

                                                                        -----------------  (อิทธิพล....สปส. รายงาน)