กทม.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 958 อัตรา

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 16 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 3,720 ครั้ง

กทม. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 หลายอัตรา

         นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รวมอัตราว่าง 958 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 26 ตำแหน่ง ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน 3 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 23 ตำแหน่ง ได่แก่
1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ 11 อัตรา

 

        ผู้สนใจสามารถสมัครสอบแข่งขันฯ และติดตามข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.-4 ก.พ.63 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563” สอบถามเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/exambybma/ หรือสามารถอ่านประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ทาง https://drive.google.com/file/d/1MipzrRhEtFzudXkQeOhl0LJuIDk-i9NK/view?fbclid=IwAR22tYVwrJnmjzio89vai9vol8liNqrSCEs_fs4uR2QimRojsBXimzaL8tA  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. (ชั้น 5) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โทร. 0 2225 6894 ต่อ 1168 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)