ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

สำนักการระบายน้ำ  

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 (เพศชาย)จำนวน 8 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 20) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 10–17 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตบางรัก 

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2236 1392 ต่อ 6225 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตบางเขน 

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)บ1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. – 8 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตหนองจอก 

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬาเขตหนองจอก (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) จำนวน  1 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2543 1099 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตประเวศ  

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยบ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2328 7149ต่อ 6357 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตทุ่งครุ  

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยบ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2464 4285 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานเขตวังทองหลาง 

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ซอยลาดพร้าว 96 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6980 ในวันและเวลาราชการ

 

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร   

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานตรวจตลาด จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งช่าง จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 5) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740 ต่อ 23 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.bangkokmarket.go.th

 

(อิทธิพล...กปส. รายงาน)