ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 13 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 384 ครั้ง

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

          เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล จำนวน 13 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โทร. 0 2220 7571 - 3 หรือ โทร. 1555

------------------------------------------------

 

สำนักงานเขตห้วยขวาง

          เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ และตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน ปฏิบัติงานด้านการสอนในโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 600 บาท ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2276 0462 หรือ โทร. 1555

------------------------------------------------

 

สำนักงานเขตสวนหลวง

          เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) ตามโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน สังกัดฝ่ายทะเบียน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2321 7926 หรือ โทร. 1555

------------------------------------------------