ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 6 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 423 ครั้ง

          กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตปทุมวัน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใยสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2214 3004 ต่อ 6306 ในวันและเวลาราชการ

 

          เขตคันนายาว รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 (เพศชาย) จำนวน 6 อัตรา และตำแหน่งคนประจำเรือ บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 7 – 21 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2379 9938 ต่อ 5157 ในวันและเวลาราชการ

 

          เขตคลองสาน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 (เพศชาย) จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา  และตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 6 – 10 ส.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2437 5279 ต่อ 5057 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------  (อิทธิพล...สปส. รายงาน)