กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

13 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 1,973 ครั้ง

         

             นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองระบบท่อระบายน้ำ จำนวน 28 อัตรา ได้แก่ กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 17 อัตรา กลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักระบายน้ำ ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่วันที่ 17-21 ก.พ.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2611 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตทุ่งครุ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.พ.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2464 4385 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตลาดกระบัง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สิน) ปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.พ.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 6288 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตประเวศ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.พ.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357, 6358 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)