ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 5 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 379 ครั้ง

 

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้


         สำนักการระบายน้ำ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 10 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ (ชั้น 20) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2223 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักการคลัง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักการคลัง (ชั้น 2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2224 3056 ต่อ 1604 ในวันและเวลาราชการ

          เขตวังทองหลาง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6980 ในวันและเวลาราชการ

          เขตคลองสาน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (ชั้น 4) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2438 7176 ต่อ 5086 ในวันและเวลาราชการ

          เขตสาทร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานโรงเรียนวัดยานนาวา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 5) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2212 8116 ต่อ 7230 ในวันและเวลาราชการ


------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)