กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

28 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 1,421 ครั้ง

 

          นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักงานเขตวังทองหลาง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 21 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2530 1740 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ

          โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 7 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา...สปส.รายงาน)