ข่าวรับสมัครงาน 5 มิถุนายน 2562

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 5 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 469 ครั้ง

          สำนักงานเขตดินแดง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (โยธา) บ 1 จำนวน 1 อัตรา พนักงานทั่วไป (กวาด) บ 1 จำนวน 1 อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 20 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้า – ขุดหลัง) ส 1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานสวนสาธารณะ บ 1 จำนวน 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2245 2658 หรือ โทร. 1555

 

****************************************************

 

          โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานสื่อสาร (วุฒิ ปวช.) (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2289 7386 - 7 , 7421 หรือ โทร. 1555

 

 

****************************************************