กทม.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 477 อัตรา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 2,474 ครั้ง

          กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พ.ย. 61
          นายกอบชัย พงษ์เสริม หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2561 รวม 477 อัตรา แบ่งเป็นประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 17 ตำแหน่ง 208 อัตรา ประกอบด้วย 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 60 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานปกครอง จำนวน 8 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 18 อัตรา 5.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 35 อัตรา 6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 25 อัตรา 7.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 6 อัตรา 8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 20 อัตรา 9.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 9 อัตรา 10.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 6 อัตรา 11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา 12.ตำแหน่งโภชนาการ จำนวน 3 อัตรา 13.ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 8 อัตรา 14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา 15.ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 16.ตำแหน่งนายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
          สำหรับประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 30 ตำแหน่ง 269 อัตรา ประกอบด้วย 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 5 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 10 อัตรา 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 25 อัตรา 4.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 8 อัตรา 5.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 14 อัตรา 6.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา 7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา 8.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 8 อัตรา 9.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 อัตรา 10.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 18 อัตรา 11.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา 12.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 25 อัตรา 13.ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 6 อัตรา 14.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา 15.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 6 อัตรา 16.ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 30 อัตรา 17.ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา 18.ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 25 อัตรา 19.ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 6 อัตรา 20.ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 5 อัตรา 21.ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 4 อัตรา 22.ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา 23.ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา 24.ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 3 อัตรา 25.ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 3 อัตรา 26.ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชน จำนวน 3 อัตรา 27.ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา 28.ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 6 อัตรา 29.ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักจัดการงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พ.ย. 61
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และกรอกใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://bangkok.go.th./exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2561 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวในวันที่ 7 ธ.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. (ชั้น 5) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โทร. 0 2225 6894 ต่อ 1168 ในวันและเวลาราชการ
..........................................(อิทธิพล...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ