กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

5 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1,930 ครั้ง

 

            นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

             สำนักงานเขตภาษีเจริญ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 14 อัตรา ดังนี้ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์ นายท่า พนักงานประจำรถ และพนักงานสวนสาธารณะ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2413 0565 ในวันและเวลาราชการ

             สำนักงานเขตเขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และปฏิบัติงานในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารบี ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกน้อย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5690 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา...สปส.รายงาน)