กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 23 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 7,817 ครั้ง

 

     นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักงานเขตลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เม.ย.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2327 0925 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักงานเขตปทุมวัน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2214 3004 ต่อ 6306 ในวันและเวลาราชการ
------------------- (มุทิตา สปส. รายงาน)