กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

24 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 432 ครั้ง

          นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักงานเขตปทุมวัน เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 5 อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 25 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค.62 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2214 3004 ต่อ 6305-6307 ในวันและเวลาราชการ

          สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิ.ย.62 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2972 9960, 0 2521 0666 ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

 -----------------