ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 8 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 466 ครั้ง

          
                    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตป้อมปราบฯ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai หัวข้อ“ประกาศรับสมัครงาน”


          เขตบางคอแหลม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปกครอง (ลูกจ้างโครงการ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2291 0282 ต่อ 5909 ในวันและเวลาราชการ


          เขตยานนาวา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2295 0929 ต่อ 6739 ในวันและเวลาราชการ
------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)