ข่าวรับสมัครงาน 11 มิถุนายน 2562

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 11 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 753 ครั้ง
 
          นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
 
          สำนักงานเขตบางพลัด เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบางพลัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2434 6368 ในวันและเวลาราชการ
 
         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ดานสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.opm.go.th และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิ.ย. 62 ณ ห้องบุรีรมย์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2221 2141 ต่อ 1259 ในวันและเวลาราชการ
 
--------- (มุทิตา...สปส.รายงาน)