ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 28 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 570 ครั้ง

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

   เขตพระโขนง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2311 2510 ต่อ 6542 ในวันและเวลาราชการ
 

   โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2988 4100 ต่อ 331 ในวันและเวลาราชการ
   

   เขตบางนา รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกตู้คอนเทนเนอร์) ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055 ในวันและเวลาราชการ


---------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)