ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 15 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 375 ครั้ง

         สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง ดังนี้ 
           - พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 3 อัตรา
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) ส 1 จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส 1 จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกตู้คอนเทนเนอร์) ส 1 จำนวน 2 อัตรา
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) ส 1 จำนวน 1 อัตรา 
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส 1 จำนวน 1 อัตรา
           - คนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ 1 จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส 1 จำนวน 1 อัตรา
           - คนประจำรถ (รถยกกระเช้า) บ 1 จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส 1 จำนวน 1 อัตรา  
           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส 1 จำนวน 1 อัตรา
           - คนสวน บ 1 จำนวน 6 อัตรา
      *** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055 หรือ โทร. 1555

-----------------------------------------------------------

 

         สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง ดังนี้
           - พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ 1 จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานทั่วไป (กวาด) บ 1 จำนวน 3 อัตรา
           - พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 10 อัตรา
           - คนสวน บ 1 จำนวน 1 อัตรา
      *** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2158 7349 หรือ โทร. 1555

-----------------------------------------------------------

 

         โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม หลายตำแหน่ง ดังนี้
           - นักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
           - นักจัดการงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
           - เจ้าพนักงานสื่อสาร (วุฒิ ปวช.) สังกัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานทั่วไป (เพศหญิง) สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
           - พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
    *** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 0 2289 7386 – 7,7421 หรือ โทร. 1555

-----------------------------------------------------------