กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 21 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1,262 ครั้ง

 

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองสาน ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 5279 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตพระโขนง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2311 2510 ในวันและเวลาราชการ

            นอกจากนี้ สำนักงานเขตพระโขนง ได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ในตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมปภ์) และตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมปภ์) และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2311 0503 ในวันและเวลาราชการ