กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

เขตวังทองหลาง    

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนลาดพร้าว 91 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6991 ในวันและเวลาราชการ

 

เขตคลองเตย        

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 (เพศชาย) จำนวน 19 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้) บ1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 (เพศชาย) จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้) ส1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 (เพศชาย)

 

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) ส1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 3–21 ก.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ

 

(อิทธิพล...กปส. รายงาน)