ข่าวรับสมัครงาน 20 มิถุนายน 2562

20 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 371 ครั้ง

 

          นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้นลอย อาคาร 1 สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 62 จนถึงวันที่ 15 ก.ค. 62 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2237 4541 และ 0 2233 1224 - 8 ต่อ 7157 หรือ 7158 ในวันและเวลาราชการ
--------- (มุทิตา...สปส.รายงาน)