ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 18 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 533 ครั้ง

          กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตสวนหลวง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2321 7926 ต่อ 7057 ในวันและเวลาราชการ

         

          เขตพระโขนง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) ตำแหน่งครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา และตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โทร. 0 2393 2942 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม โทร. 0 2331 2965 โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) โทร. 0 2311 7742 และโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) โทร. 0 2311 7926 ในวันและเวลาราชการ

 

          เขตบางเขน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งนายท่า ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย)ส1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2972 9960 ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------  (อิทธิพล..สปส. รายงาน)