กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2,324 ครั้ง

 

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 16 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ต.ค. 62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2713 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พ.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางซื่อ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 25 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนังงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนังงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนังงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 9977 ในวันและเวลาราชการ


--------- (มุทิตา สปส. / ณภัทรา นศ.ฝึกงาน รายงาน)