กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 28 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1,849 ครั้ง

 

         นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการแพทย์ กทม. เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จำนวน 21 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างไม้) (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ก.พ.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2224 9711 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตยานนาวา กทม. เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 24 อัตรา ได้แก่ ฝ่ายโยธา เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ก.พ.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2294 4422 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา สปส. / ปัทมาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)