ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2561

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 25 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 429 ครั้ง

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้


          สำนักผังเมือง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง อาคาร 1 (ชั้น 2) เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2354 1256 ในวันและเวลาราชการ


          สำนักการจราจรและขนส่ง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2354 1206 ต่อ 3110 ในวันและเวลาราชการ


          เขตดุสิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนเขตดุสิต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2241 4504 หรือ 0 2243 5311 ต่อ 5438 ในวันและเวลาราชการ
เขตพญาไท รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 3) ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.- 13 พ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2279 4141 ต่อ 6477 ในวันและเวลาราชการ


------------ (อิทธิพล...สปส.รายงาน) ------------