กทม. รับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 2 กรกฎาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 467 ครั้ง

 

          นางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางเขน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารวิเศษภักดี ชั้น 1 สำนักงานเขตบางเขน สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางกะปิ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 21 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5759 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 53 เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ค. 62 ณ ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพระนคร อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2ZHAeE0 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8125 ในวันและเวลาราชการ

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มงานนิติการ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ก.ค. 62 ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ (อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารด้านหลังโรงพยาบาลกลาง) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7534 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา...สปส.รายงาน)