รับสมัครอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักร

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 17 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 867 ครั้ง


สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

***พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จำนวน 22 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท ปฏิบัติงานวันอังคาร - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ "พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)" ในวันทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
***เวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 5 มีนาคม 2563
***สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
***ประกาศผลสอบวันที่ 13 มีนาคม 2563
***เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่าย ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่น เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล 1 ฉบับ
รายละเอียดอื่นๆ ตามสำเนาที่แนบไว้


***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-4500