ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 24 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 477 ครั้ง

          กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักงานเขตบางพลัด เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 1 ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2434 6368 หรือ โทร. 1555

          สำนักงานเขตคลองเตย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ กวาด เก็บขนมูลฝอย) บ 1 คนสวน บ 1 คนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล รถดูดไขมัน รถเก็บไขมัน) บ 1 (เพศชาย) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย รถบรรทุกน้ำ) ส 1 (เพศชาย) และตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 (เพศชาย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2249 9705 หรือ โทร. 1555

          สำนักงานเขตบางเขน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 25 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ เก็บขนมูลฝอย) บ 1 นายท่า ส 1 และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย รถบรรทุกน้ำ รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2521 0666 หรือ โทร. 1555

 

----------------- (ทัตชญา..สปส. รายงาน) -----------------