กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 17 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 2,876 ครั้ง

 

นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักงานเขตพระนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 1) อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร วุฒิขั้นต่ำ ปวส. อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 3 อัตรา 2) อาสาสมัครบ้านหนังสือ วุฒิขั้นต่ำ ม.6 อายุระหว่าง 20-55 ปี จำนวน 1 อัตรา 3) อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตพระนคร วุฒิขั้นต่ำ ม.3 อายุระหว่าง 18-40 ปี จำนวน 1 อัตรา 4) อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 1 อัตรา และวุฒิขั้นต่ำ ม.3 อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 1 อัตรา และ 5) อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วุฒิ ปวช. อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 1 อัตรา และอาสาสมัครคนพิการ วุฒิขั้นต่ำ ป.6 อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มี.ค.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6585 หรือ 0 2282 3667 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/pranakorn

 

          สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

--------- (มุทิตา สปส. รายงาน)