ข่าวรับสมัครงาน / - 3 - วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง

สำนักการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการกว่า 700 อัตรา

 

          นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กทม. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 13 ตำแหน่ง และระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 715  อัตราดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 179 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 339 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา

 

ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 27 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา และระดับปฏิบัติงาน   ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 9711 หรือโทร. 0 2220 7534 ในวันละเวลาราชการ

 

(อิทธิพล...กปส. รายงาน)