กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 19 เมษายน 2562 | จำนวนเข้าชม 524 ครั้ง


          นายสมชาย วนสินวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้


          เขตบางซื่อ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา และอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 3) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เม.ย. 62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2556 0443 ในวันและเวลาราชการ
          กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการตลาดนัด จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่าง (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตราตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท) ไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตราตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างประปา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ทุกประเภท) ช่างเหล็ก จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดจตุจักร) เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เม.ย. 62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2272 4270 ในวันและเวลาราชการ
-----------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)