กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1,250 ครั้ง

 

           นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานเขตพระโขนง กทม. เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ม.ค.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2311 2510 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานเขตบางเขน กทม. เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดฝ่ายปกครอง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ สักกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ม.ค.63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666 ในวันและเวลาราชการ


--------- ( ปัทมาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)