BKK Help ลงทะเบียนบริจาคสิ่งของหรืออาหารล่วงหน้าด้วยตนเอง

เผยแพร่โดย : จิราภรณ์ ธนาวุฒิศักดิ์ | 23 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง

 

 

กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ BKK Help เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะแจกอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าดูสถานที่ที่ทางกรุงเทพมหานครกำหนด และโทรศัพท์แจ้งช่วงเวลาที่จะแจกกับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะยืนยันกลับไปและบันทึกรายละเอียดของท่านลงในเว็บไซต์ หลังจากนั้นก็สามารถดำเนินการแจกสิ่งของหรืออาหารตามวันและเวลาที่ท่านนัดหมายได้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบผู้ที่เข้ารับสิ่งของหรืออาหารเพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแจกสิ่งของหรืออาหารอย่างถูกต้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัลบั้มภาพ