6 มาตรการหลัก ตามวิถี New Normal...

เผยแพร่โดย : จิราภรณ์ ธนาวุฒิศักดิ์ | 16 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 337 ครั้ง

 

 

6 มาตรการหลัก ตามวิถี New Normal...

  - ใส่แมสก์กัน

  - หมั่นล้างมือ

  - ถือหลักสะอาด

  - ปราศจากแออัด

  - อยู่ห่างไว้

  - ใช้ไทยชนะ

 ท่องให้ขึ้นใจ แล้วเราจะห่างไกลจาก COVID-19 ด้วยความปรารถนาดีจาก กรุงเทพมหานคร

 

 

 

อัลบั้มภาพ