เปิดรับสมัครทุนเอราวัณ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ.นี้

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 21 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 278 ครั้ง

          (21 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2 : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

          สำนักการศึกษา แจ้งว่า เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการทุนเอราวัณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จึงได้มอบทุนการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา จำนวน 100 ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 11 มหาวิทยาลัย ใน 9 สาขาวิชา และในปีนี้ได้เปิดเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา รวมเป็น 11 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา สังคมศึกษา การศึกษาพิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา และจิตวิทยา

          สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย บิดา-มารดามีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเป็นบุตรข้าราชการ/บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติต่างๆตามที่สถาบันการศึกษากำหนด

          ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครโครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมศิริภัสราภรณ์ ชั้น 1 สำนักการศึกษา
————

อัลบั้มภาพ