กทม. ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เชิงรุกพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย

16 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 228 ครั้ง

          (16 เม.ย.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร 25/2563 โดยพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          ที่ประชุมได้แสดงความยินดีถึงความสำเร็จของการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ โดยจากการตรวจคัดกรองดังกล่าวของสำนักอนามัยและผู้เกี่ยวข้องพบผู้ได้รับเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ซึ่งจากการตรวจพบผู้ได้รับเชื้อดังกล่าวทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดจากบุคคลทั้ง 2 ได้ เป็นการลดโอกาสที่จะแพร่กระจายของเชื้อไม่ให้โรคระบาดขยายวงออกไป ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งตัวทั้ง 2 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดเรียบร้อยแล้ว ส่วนการตรวจคัดกรองบุคคลในครอบครัวของผู้ยืนยันได้รับเชื้อทั้ง 2 ราย ข้างต้น ยังไม่พบผู้ได้รับเชื้อเพิ่มเติม

          นอกจากนี้ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวันนี้ (16 เม.ย. 63) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมียอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 21 คน ยอดผู้ป่วยสะสมรวมจำนวน 1,349 คน ผู้ป่วยรักษาหายสามารถกลับบ้าน จำนวน 25 คน ยอดรวมผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 1,109 คน ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 366 คน เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 19 ราย สำหรับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 13 ด่าน เมื่อวานนี้ (15 เม.ย.63) เรียกตรวจยานพาหนะ จำนวน 9,556 คัน ตรวจคัดกรองบุคคล จำนวน 19,601 คน พบบุคคลเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 คน ส่วนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-15 เม.ย.63 เรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งสิ้น 173,220 คัน ตรวจคัดกรองบุคคล รวมทั้งสิ้น 379,438 คน พบบุคคลเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 68 คน

          สำหรับกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้มีจิตอันเป็นกุศล มีความประสงค์มอบข้าวสาร อาหารแห้ง หรือสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาการดำรงชีพ หรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ผู้ประสงค์มอบสิ่งของต่างๆ ประสานไปยังสำนักงานเขตโดยตรง เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่เหมาะสมในการนำสิ่งของไปมอบให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ตรงตามเป้าหมาย โดยสำนักงานเขตจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย

          ในส่วนของมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบนั้น กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยจะจัดทำเอกสารคำแนะนำผู้บริการและผู้ให้บริการ และจะเผยแพร่ให้ทราบในโอกาสต่อไป  อย่างไรก็ดีเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่ใช่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการเดินเรือและท่าเรือในคลองแสนแสบ จึงไม่สามารถออกข้อบังคับหรือข้อกำหนดแจ้งผู้ให้บริการเดินเรือฯ ดำเนินการได้  ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะทำหนังสือเกี่ยวกับคำแนะนำและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดสำหรับบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบโดยเร็วต่อไป

-----------------------

อัลบั้มภาพ