ผู้ว่าฯ อัศวิน รับมอบอาคารเรียนอนุบาล ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 30 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

          (30 พ.ย. 61) เวลา 10.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนอนุบาล “แม่ฟ้อน เมืองฟัก” เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) โดยมีพระครูธรรมธรกิตติ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดลาดกระบัง พระครูสังฆพิชิต (พระอาจารย์เส่ง) เจ้าอาวาสวัดหนองข่า จังหวัดชลบุรี นายประสาท จันทรโชติ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ต.อ.คำแหง กัณฑวงศ์ ผู้กำกับ สน.ลาดกระบัง พ.ต.อ.สุนทรเกียรติ คล้ายกรุต ผู้กำกับ ส.น.จระเข้น้อย ตลอดจนผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) เขตลาดกระบัง

          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมุ่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยการขับเคลื่อนในแนวทางต่างๆ ทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เห็นคุณค่าและมุ่งมั่นในการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ การเปิดโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์แปลกใหม่และมีคุณค่า ณ ต่างประเทศ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจัดหาอาคารเรียนที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ มีความทันสมัย และเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และต้องขอขอบคุณ คุณประสาท จันทรโชติ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล “แม่ฟ้อน เมืองฟัก” เพื่ออุทิศแด่คุณแม่ฟ้อน เมืองฟัก เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
          สำหรับ อาคารเรียนอนุบาล “แม่ฟ้อน เมืองฟัก” เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนพร้อมบอร์ด จำนวน 6 ห้องเรียน มีห้องน้ำในตัว โดยห้องน้ำจะแยกชายและหญิง ห้องกิจกรรม 1 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง เสาธง 1 ต้น พร้อมปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ รวมมูลค่าประมาณ 5,600,000 บาท โดยมอบให้แก่โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย
----------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ