8-20 ต.ค. กทม.เริ่มประดับตกแต่งเมือง เตรียมพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 7 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

          (7 ต.ค.62) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2562 โดยมี คณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และสำนักงานเขตดุสิต พระนคร บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และธนบุรี รายงานความคืบหน้าการเตรียมการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย การดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งการจัดเก็บขยะ และผักตบชวา โดยสามารถจัดเก็บได้รวมจำนวน 748 ตัน เป็นผักตบชวากว่าร้อยละ 95 การล้างทำความสะอาดสถานที่สำคัญ อาทิ วัดเทวราชกุญชร สวนสันติชัยปราการ ลานพระราชวังดุสิต และถนนที่ต่อเนื่องจำนวน 21 สาย และการดูแลประดับตกแต่งเมืองเส้นทางเสด็จฯ ประกอบด้วย พระลานพระราชวังดุสิตและถนนศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี หอสมุดแห่งชาติ สวนหลวงพระราม 8 ป้องพระสุเมรุ – สวนสันติชัยปราการ ท่าราชวรดิฐ ราชนาวิกสภา ถนนมหาราชและถนนหน้าพระลาน สะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินนอก กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8-20 ต.ค.62 โดยเน้นการใช้ไม้ดอกสีเหลือง อาทิ ดาวเรือง กล้วยไม้ และบานชื่น นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 2 จุดคือ ปาร์คนายเลิศ ดูแลการตกแต่ง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเดอะมอลล์ ดูแลการตกแต่งบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

          สำนักการโยธา กำหนดตกแต่งไฟประดับสะพานพระราม 8 และถนนราชดำเนินกลาง ในวันที่ 15 ต.ค. และเริ่มตกแต่งผ้าระบายในวันที่ 20 ต.ค. ในส่วนของการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างริมน้ำและการจัดเตรียมธง จำนวน 40,000 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการดำเนินการของเขตพื้นที่ในเส้นทางเสด็จ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและเอกชนที่มีบ้านเรือนในเส้นทางเสด็จฯดูแลความสะอาดและความสวยงามเป็นเรียบเรียบร้อยในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่ชี้แจงรูปแบบการตั้งโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและเจ้าของอาคารที่ประสงค์ตั้งโต๊ะหมู่บูชาในสถานที่ของตน รวมทั้งให้ประสานขอความร่วมมือเจ้าของบ้านเรือนและอาคารเปิดให้ใช้ห้องน้ำสำหรับประชาชนที่มารอรับเสด็จฯ โดยให้เขตรวบรวมจำนวน เพื่อให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จัดทำสติกเกอร์สัญลักษณ์อาคารที่เปิดให้ใช้ห้องน้ำได้ฟรีแจกจ่ายให้เจ้าของอาคารต่อไป
---------------------------------------------

อัลบั้มภาพ