• ประชาสัมพันธ์การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

เจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามวิถีไทยวิถีพุทธ

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 1 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง

 

         (31 ธ.ค. 61) เวลา 19.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

         เช้าวันนี้ (31 ธ.ค. 61) กรุงเทพมหานครได้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากหอพระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) มายังลานคนเมืองและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานบนมณฑป ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในวันที่ 1 ม.ค. 62 เวลา 15.00 น.

    

        ทั้งนี้เวลา 19.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเวลา 21.00 น. – 23.00 น. ประธานฝ่ายบรรพชิต ศ.ดร.พระพรมหบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถระสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 2 แสดงสัมโมทนียกถา ในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 

         เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป คณะสงฆ์ จำนวน 68 รูป นำประชาชนเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง นำเข้าสู่ปีพุทธศักราช 2562

  

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียน ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อให้รากฐานความเป็นไทยนี้คงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนสืบไป  ซึ่งงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเจริญจิตภาวนาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเริ่มต้นศักราชใหม่ตามวิถีพุทธ ด้วยการสำรวมกายใจ ลดละอบายมุข เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีสติต่อไป

   

        ซึ่งในวันเดียวกันนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม อันเลื่องชื่อทั้ง 50 เขต พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา ต่างๆ ณ ลานคนเมือง ให้ประชาชนได้เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าด้วย

-------------------------

อัลบั้มภาพ