คนไทย ไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยโควิด

27 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง

         (27 พ.ค. 63) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชกากรรุงเทพมหานคร และนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับมอบเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งได้ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (EX MBA KU) นำเวชภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ชุด PPE จำนวน 500 ชุด มูลค่า 20,000 บาท และเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ 258 แกลลอนๆ 4 ลิตร รวม 1,032 ลิตร มูลค่า 387,000 บาท มามอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จะแจกจ่ายเวชภัณฑ์ ให้โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

         โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าฯ อัศวิน พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจล จากบริษัท พรวิไลอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด โดย นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้แทนมอบ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ชนิดน้ำขนาด 5 ลิตร จำนวน 32 แกลลอน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 30 แกลลอน และขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 100 ขวด พร้อมมอบแอลกอฮอล์ชนิดเจล ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 100 ขวด รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

         ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเป็นสื่อกลางมอบต่อไปยังประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป

--------------------------------

อัลบั้มภาพ